Välkommen till Sjukvårdskatalogen

Sjukvårdskatalogen är tillgänglig via inloggning och som registrerad användare får du tillgång till flera funktioner.

I sjukvårdskatalogen kan du:

  • Söka bland förnödenheter och bilder
  • visa förnödenheters struktur
  • skriva ut vald information
  • visa historik (priviligerade användare)

Bli registrerad användare