När FMV behandlar personuppgifter säkerställer vi att dina och andras uppgifter är skyddade och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och FMV:s egna interna riktlinjer och rutiner. Vid insamling av personuppgifter är FMV enligt dataskyddsförordningen skyldigt att informera den registrerade om behandlingen. 

FMV sparar och behandlar följande personuppgifter om dig: namn, efternamn, användarnamn, lösenord, e-postadress, telefonnummer, organisation, befattning. Syftet med behandlingen är att kunna: verifiera behörighet, ge åtkomst till databasen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Dina uppgifter kommer att sparas på servrar så länge du är en aktiv användare. Dina samtliga uppgifter raderas automatiskt efter 18 månader av inaktivitet. Du kan även när som helst ta bort dina samtliga uppgifter.

FMV är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rätt och möjlighet att samla alla uppgifter som finns om dig på FMV och radera dem. Kontakta oss om du vill ha mer information om personuppgifter.

FMV:
115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00
Mejl registrator@fmv.se

eller

FMV:s dataskyddsombud Johan Strandman:
Mejl johan.strandman@fmv.se
Telefon 08-782 55 45

Vill du klaga på FMV:s hantering av dina personuppgifter vänligen kontakta Datainspektionen:
Telefon 08-657 61 00
Mejl datainspektionen@datainspektionen.se